Film, bok og TV konsepter

Vi har erfaring fra en rekke samarbeid med store norske film-, bok- og tv- konsepter for barn. Sammen med skaper og/eller lisenspartnere tar vi historiene videre utenfor skjermen eller boka gjennom gode produkter som bidrar til å utvikle konseptet. Vi har lang erfaring med å jobbe tett på både produksjonsselskaper og direkte med rettighetshaver for å utarbeide produkter som ivaretar den kommersielle utviklingen. Vi jobber med både små og store konsepter og har bred erfaring med hvilke produkter som fungerer best i de ulike målgruppene.

VI TAR GJERNE EN UFORPLIKTENDE PRAT